Hotline

HAVARIJNÉ POISTENIE DOPRAVNEJ TECHNIKY + PRIPOISTENIA

Havaríjne poistenie

Automobil je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku havárie, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia. Poistné krytie je zabezpečené pre geografické územie Európy, resp. Európy a Turecka. Štandardne sa nové aj ojazdené automobily poisťujú na novú cenu vozidla s DPH bez zliav. U ojazdených automobilov sa nová cena stanoví podľa podkladov autorizovaného predajcu alebo podľa aktuálneho cenníka agentúry Auto Data.

Zabezpečovacie zariadenia

Dôležitou podmienkou poistenia je dodržanie zabezpečenia na predmete. Zabezpečovacie zariadenie musí byť funkčné počas celej doby poistenia.


ČSOB Poisťovňa, a. s.

osobné vozidlá do 3,5 t do 20 000 EURalarm s plávajúcim kódom
alebo
imobilizér
alebo
mechanické zabezpečenie – pevne zabudované vo vozidle
osobné vozidlá do 3,5 t od 20 001 EUR
do 40 000 EUR
imobilizér a alarm s plávajúcim kódom
alebo
imobilizér a mechanické zabezpečenie
alebo
imobilizér a evidenčný systém pomocou čipov
alebo
imobilizér a označenie skiel
alebo
iná kombinácia dvoch uvedených zabezpečovacích zariadení
osobné vozidlá do 3,5 t od 40 001 EUR
do 60 000 EUR
imobilizér, alarm a mechanické zabezpečenie
alebo
imobilizér, alarm a označenie skiel
alebo
imobilizér, alarm a evidenčný systém pomocou čipov
alebo
imobilizér, alarm a pager systém
alebo
iná kombinácia troch uvedených zabezpečovacích zariadení
alebo
imobilizér a vyhľadávací systém (Lo-Jack, GPS/GSM a iné)
osobné vozidlá od 60 001 EURkombinácia dvoch uvedených zabezpečovacích zariadení a vyhľadávací systém (Lo-Jack, GPS/GSM a iné)
nákladné vozidlá nad 3,5 t do 24895,44EUR (vrátane)mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom
alebo
imobilizér
alebo
autoalarm
nákladné vozidlá nad 3,5 t nad 24 895,45 EURimobilizér a mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom
alebo
imobilizér a alarm s plávajúcim kódom
alebo
imobilizér a evidenčný systém pomocou čipov
alebo
imobilizér a vyhľadávací systém (Lo-Jack, GPS/GSM a iné)
alebo
iná kombinácia dvoch uvedených zabezpečovacích zariadení


Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t do 19 916,36 EUR s DPH (vrátane)jedno určené zabezpečovacie zariadenie
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t od 19 916,37 do 82 984,80 EUR s DPH (vrátane) kombinácia dvoch zabezpečovacích zariadení
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t od 82 984,81 EUR s DPH (vrátane) kombinácia troch zabezpečovacích zariadení
Nákladné automobily nad 3,5 todnímateľné mechanické zabezpečovacie zariadenie alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom alebo imobilizér alebo elektronický poplachový systém(autoalarm).


Určeným zabezpečovacím zariadením sa rozumie:

mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom (nie páka na volant)
imobilizér
elektronický poplachový systém (autoalarm)
elektronický vyhľadávací systém


Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t do 24 000 EUR (vrátane)imobilizér v kľúči inštalovaný priamo výrobcom vozidla alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, alebo autoalarm
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t od 24 001 EUR do 84 000 EUR (vrátane)
do 84 000 EUR
kombináciou minimálne dvoch z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení:
imobilizér
autoalarm
mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla
satelitný vyhľadávací a monitorovací systém
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t od 84 001 EUR (vrátane)kombináciou minimálne troch z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení:
imobilizér
autoalarm
mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla
satelitný vyhľadávací a monitorovací systém
Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t, špeciálne vozidlá, traktory a autobusy musia byť zabezpečené proti krádeži imobilizérom v kľúči inštalovaný priamo výrobcom vozidla alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou vozidla alebo autoalarmom.


KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Osobné, nákladné, terénne automobily s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane do 20 000,00 EUR s DPH (vrátane) jedno predpísané zabezpečovacie zariadeniemechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou (napr. Zederlock, Mul - T- Lock, Construct)
alebo
imobilizér od výrobcu
alebo
autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom
alebo
satelitný elektronický vyhľadávaí systém, napr. GPS, GP Jack (zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
alebo
imobilizér (VAM 01, FBS III)
Osobné, úžitkové, nákladné, terénne automobily s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane od 20 000,01 EUR – 80 000,00 EUR s DPH (vrátane) kombinácia dvoch predpísaných zabezpečovacích zariadeníautoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii s pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod.,
alebo
imobilizér od výrobcu v kombinácii s autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom,
alebo
imobilizér od výrobcu v kombinácii s pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod.,
alebo
imobilizér od výrobcu v kombinácii so satelitným zabezpečením GPS alebo GP Jack (zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
Osobné, úžitkové, nákladné, terénne automobily s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane od 80 000,01 EUR s DPH (vrátane) kombinácia troch predpísaných zabezpečovacích zariadeníimobilizérom alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou, napr. typu Mul-T-Lock, Construct a pod. a autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom
alebo
imobilizérom alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou, napr. typu Mul-T-Lock, Construct a pod. a satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom, napr. GPS, GP Jack (zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
alebo
imobilizérom alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom a satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom, napr. GPS, GP Jack (zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
Dodávky a nákladné vozidlá nad 3500kgautoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, alebo imobilizér s transpondérom od prvovýrobcuDoplnkové pripoistenia

K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia, ktorými sú odcudzenie batožiny a vecí osobnej potreby, úraz prepravovaných osôb, náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla, alebo pripoistenie poskytnutia náhradného vozidla v prípade opravy vozidla v servise v dôsledku nehody.


Druhy pripoisťovacích položiek:

Poistenie batožiny - za batožinu sa považujú veci osobnej potreby a spotreby (ošatenie,hygienické potreby)
Poistenie úrazu – zahŕňa poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, (tzv. trvalé následky), doby nevyhnutného liečenia, resp. denné odškodné pri pobyte v nemocnici
Poistenie čelného skla – sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla
Poistenie náhradného vozidla – predmetom poistenia je náhrada nákladov vynaložených poisteným na nájomné za poskytnuté náhradné vozidlo v dôsledku poškodenia vozidla na základe poistnej udalosti (havária)


ČSOB Leasing, a.s.