Hotline

POISTENIE

Poistenie všetkých rizík

Havaríjne poistenie
Havaríjne poistenie
Automobil je poistený proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia.
Čítajte viac
Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie (PZP)
Povinné zmluvné poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví, škody na zdraví (aj nároky pri usmrtení) a ušlý zisk.
Čítajte viac
Poistenie strojov a technológií
Poistenie strojov a technológií
V rámci poistenia strojov a technológií Vám ponúkame poistenie stacionárnych strojov, elektroniky a mobilných strojov.
Čítajte viac


Poistenie finančnej straty
Poistenie finančnej straty
Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla.
Čítajte viac
Poistenie finančnej straty
Pripoistenia
K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia.
Čítajte viacČSOB Leasing, a. s. ponúka komplexné poistné služby a poradenstvo cez svoju 100% dcérsku spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o. Pripravili sme pre Vás výhodné poistné sadzby havarijného poistenia, povinného zmluvného poistenia, poistenie strojov a technológií. Zároveň Vám pohodlné uzatváranie poistných zmlúv zabezpečí poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovanie predmetu. Všetky splátky poistného máte rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s nasledovnými poisťovňami:

ČSOB poisťovňa, a.s.
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Generali Slovenko Poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
D.A.S. Rechtsschutz AG
UNIQA poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Wüstenrot poisťovňa, a.s.