Hotline

POISTENIE

Poistenie všetkých rizík

Havaríjne poistenie
Havaríjne poistenie
Automobil je poistený proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia.
Čítajte viac
Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie (PZP)
Povinné zmluvné poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví, škody na zdraví (aj nároky pri usmrtení) a ušlý zisk.
Čítajte viac
Poistenie strojov a technológií
Poistenie strojov a technológií
V rámci poistenia strojov a technológií Vám ponúkame poistenie stacionárnych strojov, elektroniky a mobilných strojov.
Čítajte viac


Poistenie finančnej straty
Poistenie finančnej straty
Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla.
Čítajte viac
Poistenie finančnej straty
Pripoistenia
K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia.
Čítajte viacČSOB Leasing, a. s. ponúka komplexné poistné služby a poradenstvo cez svoju 100% dcérsku spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o. Pripravili sme pre Vás výhodné poistné sadzby havarijného poistenia, povinného zmluvného poistenia, poistenie strojov a technológií. Zároveň Vám pohodlné uzatváranie poistných zmlúv zabezpečí poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovanie predmetu. Všetky splátky poistného máte rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s nasledovnými poisťovňami:

ČSOB poisťovňa, a.s.
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Generali Slovenko Poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
QBE Insurance (Europe) Limited
D.A.S. Rechtsschutz AG
UNIQA poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Wüstenrot poisťovňa, a.s.