OPAKOVANÝ ODKLAD SPLÁTOK

Vážený zákazník, v prípade, že Vám bol v súlade s ustanoveniami zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej iba ako „zákon“) povolený odklad splátok na Vašej zákazníckej zmluve a máte v súlade s ustanoveniami zákona záujem o ďalší odklad (najviac však na ďalšie 3 mesiace), je potrebné v súlade s ustanoveniami zákona túto skutočnosť oznámiť našej spoločnosti písomne, resp. emailom.

Za účelom zjednodušenia splnenia tejto Vašej oznamovacej povinnosti sme pre Vás pripravili formulár, ktorým môžete našej spoločnosti oznámiť záujem o ďalší odklad.

FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ
(súkromná osoba)

FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ A MALÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Postup vyplnenia a zaslania Žiadosti o opakovaný odklad
Kliknite na príslušnú žiadosť, vyplňte požadované údaje a dokument si následne uložte. Následne kliknite na

Priložte vyplnenú žiadosť a do tela správy sa podpíšte (meno a priezvisko odosielateľa, v tomto prípade nie je potom potrebné žiadosť fyzicky podpisovať). Emailovú správu odošlite.

V prípade, že Vám uvedený link nefunguje, odošlite žiadosť zo svojho emailového účtu, do predmetu správy však uveďte: Oznámenie o záujme o ďalší odklad splátok a email odošlite na info@csobleasing.sk.
Žiadosť môžete poslať aj poštou na adresu: Zákaznícky servis ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava.

Upozornenie!
Ak Vám bol schválený odklad splátok mimo ustanovení zákona, na základe žiadosti podanej pred jeho účinnosťou, spĺňate zákonom stanovené podmienky a máte záujem o jeho predĺženie, je potrebné podať riadnu Žiadosť o odklad.

Pokiaľ nemáte nárok na odklad splátok podľa zákona, avšak máte záujem o predĺženie odkladu splátok, bude Vaša žiadosť posúdená špecialistami našej spoločnosti štandardným spôsobom a o výsledku budete informovaný.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok súvisiacich s odkladom splátok nás kontaktujte na tel. č. 02/6820 2111, resp. e-mailom na: info@csobleasing.sk.