Hotline

OSOBNÉ A ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY

V roku 2010 uzatvoril ČSOB Leasing v komodite osobných a úžitkových automobilov 5 081 nových zmlúv v objeme obstarávacích cien bez DPH 94 168 tis. €. ČSOB Leasing dosiahol 3. miesto na trhu vo financovaní tejto komodity.

Financovanie osobných a úžitkových automobilov je určené pre právnické osoby a fyzické osoby nepodnikateľov.PodmienkyFinančný lízingSpotrebný úver
Doba splácaniaod 36 do 60 mesiacovod 6 do 60 mesiacov
1. zvýšená splátka/splátka platená zákazníkom20% - 60% z OC20% - 60% z OC
Frekvencia splácaniamesačné aj kvartálne splátkymesačné aj kvartálne splátky


Výhody

Finančný lízingSpotrebný úver
Rýchly a dostupný spôsob financovaniazákonom nelimitovaná (variabilná) doba splácania
Poistenie:
možnosť poistenia finančnej straty
zákazník je majiteľom vozidla od začiatku trvania zmluvy
Možnosť užívať vozidlo/motocykel bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosťPoistenie:
možnosť poistenia finančnej straty
šetrí likvidné prostriedky, ktoré môžete využiť na ďalšie investíciemožnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne
ČSOB Leasing, a.s.