Hotline

NEHNUTEĽNOSTI

Nehnuteľnosti


NEHNUTEĽNOSTI

ČSOB Leasing vám poradí pri riešení vašich investičných rozhodnutí pri potrebe financovania výstavby novej nehnuteľnosti, alebo pomôže pri obstaraní nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem, či v rámci spätného lízingu odkúpi vašu nehnuteľnosť a následne vám ju spätne prenajme.

Formou finančného lízingu môžete prefinancovať stavby výrobného, obchodného, skladového alebo kancelárskeho charakteru.

Váš kapitál nebude dlhodobo viazaný, ale môže byť využitý aj na iné podnikateľské aktivity.

Financovanie pre existujúce nehnuteľnosti

Ponúkame dva typy financovania:
Financovanie kúpy nehnuteľností od tretej strany: Financovanie formou finančného lízingu, ktorý je rovnocennou formou obstarania nehnuteľnosti ako spotrebný úver.
Spätné financovania nehnuteľnosti: Takúto nehnuteľnosť na Vašu žiadosť odkúpime a následne Vám ju prenajmeme formou finančného prenájmu. Táto forma umožňuje lízingovému nájomcovi získať finančné prostriedky inou ako úverovou formou po celú dobu trvania lízingového vzťahu je predmet lízingu (nehnuteľnosť) odpisovaný nájomcom.

Financovanie výstavby nových nehnuteľností

Financovanie výstavby nehnuteľností od začiatku až po ich kolaudáciu a ich následný lízing.


Výhody

možnosť financovať nehnuteľnosti cez ČSOB Leasing v čo najkratšom čase
pevne dohodnuté splátky umožňujú stabilnú kalkulačnú bázu a rovnomerné rozloženie nákladov po celú dobu trvania lízingovej zmluvy
poskytujeme ďalšie odborné služby zaisťujúce bezpečný nákup nehnuteľnosti (preverenie zmluvných vzťahov preverenie zmlúv, podpora pri dojednávaní zmluvných podmienok, kontrola vád pri preberaní nehnuteľnosti, preverenie hodnoty nehnuteľnosti a pod.),
možnosť spojenia lízingu nehnuteľností s lízingom technológií


Poistenie

Poistenie nehnuteľností realizujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti ČSOB leasing poisťovací maklér s.r.o., kde vám vieme ponúknuť atraktívne poistné podmienky.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzátvára:
proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku živelných škôd
poistenie pre prípad odcudzenia stavebných súčastí, vandalizmu po vlámaní
poistenie zodpovednosti v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľnosti v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti


Kontakt

Naši odborníci z tímu financovania nehnuteľností Vám radi poskytnú dodatočné informácie a konzultácie. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Tel.: +421 2 6820 2109

Fax: +421 2 6353 1737
Email: reality@csobleasing.skMercedes

Mercedes


ČSOB Leasing, a.s.