Hotline

FINANCOVANIE Z EURÓPSKYCH ZDROJOV

AGROÚVER

Spolufinancovanie z európskych zdrojov

ČSOB Leasing má 19 ročné skúsenosti vo financovaní agrosektora, pozná jeho špecifiká, a preto patrí medzi expertov v danej oblasti.
Od roku 2008 spolupracuje s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri spolufinancovaní projektov v operačnom programe Program rozvoja vidieka.
ČSOB Leasing ponúka zákazníkom financovanie šité na mieru – podľa ich individuálnych požiadaviek a parametrov s možnosťou sezónnych či nerovnomerných splátok zohľadňujúcich sezónny charakter poľnohospodárstva.

Prečítajte si v Roľníckych novinách: Poľnohospodárom vychádzajú v ústrety
Prečítajte si v Agromagazíne: Rozumieme potrebám poľnohospodárov

AGROÚVER

Agroúver je určený pre všetky podnikateľské subjekty – fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, spracovateľského priemyslu a iných v súlade s podmienkami oprávnenosti prijímateľov nenávratného finančného príspevku v PRV.

Predmet financovania:

nové/použité poľnohospodárske stroje, zariadenia, techniku a technológie v súlade s PRV
nové/použité nákladné a úžitkové automobily, ťahače, návesy a prívesy v súlade s PRV.

Parametre financovania:

minimálna doba financovania od 24 mesiacov,
variabilné splácanie – mesačné alebo kvartálne splátky, sezónne, odložené splátky na začiatku trvania zmluvy alebo aj iné formy splácania,
zabezpečenie úveru formou záložnej zmluvy, ručiteľskej listiny, notárskej zápisnice alebo inej akceptovateľnej formy zabezpečenia,
poistenie financovaného predmetu počas doby trvania zmluvy.

Výhody, ktoré vám AGROúver od ČSOB Leasingu prináša:

možnosť realizovať bez poplatku jednorazovú splátku do výšky 50% z nesplatenej istiny z prostriedkov vyplateného nenávratného finančného príspevku,
rýchly schvaľovací proces,
garantovanú výšku splátky pri fixnom úročení,
výhodné poistné sadzby,
poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia,
splátky poistného sú rovnomerne rozložené do mesačných splátok.


Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme v pobočkách ČSOB Leasing, a.s.


ČSOB Leasing, a.s.