Hotline

STROJE A ZARIADENIA

Aby mohol byť použitý stroj/zariadenie financované spoločnosťou ČSOB Leasing, musí spĺňať nasledujúce základné podmienky:

max vek stroja/zariadenia vrátane doby financovania 10 rokov (vek = doba od roku výroby, bez ohľadu na to, či bol stroj repasovaný)
max. doba trvania zmluvy o financovaní pre: 1. a 2. odpisovú skupinu je 60 mesiacov a pre 3. odpisovú skupinu 87 mesiacov
spĺňa po technickej stránke všetky legislatívne normy platné v SR a EÚ
financovanie je určené pre pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov


ČSOB Leasing, a.s.