Hotline

NÁKLADNÉ AUTOMOBILY

Aby mohlo byť ojazdené nákladné vozidlo financované spoločnosťou ČSOB Leasing, musí spĺňať nasledujúce základné podmienky:

financovanie je určené pre pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov,
vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (kategória N2, N3),
vozidlo už bolo používané, t.j. má samostatný veľký technický preukaz a evidenčné číslo, vozidlo je v dobrom technickom stave a je spôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách v zmysle platných legislatívnych predpisov v SR a EÚ,
vozidlo nie je staršie ako 5 rokov (pod vekom vozidla rozumieme dobu od dátumu prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte do dátumu spracovávania obchodného prípadu),
v záručnej dobe, určenej výrobcom, má vozidlo servisnú knižku,
v ostatných prípadoch má vozidlo platný doklad o STK,
vozidlo nemá najazdených viac ako 700 000 km,
vozidlo nemá viac ako dvoch predchádzajúcich držiteľov (nezapočítava sa dodávateľ, ktorý ho používal ako predvádzacie vozidlo), pričom títo držitelia sa nesmú vystriedať v priebehu 1 roka,
vozidlo má náhradné kľúče


ČSOB Leasing, a.s.