Hotline

PONUKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Keď si vyberiete Operatívny lízing full service, nemusíte sa starať o nič, čo je spojené s uvedením vozidla do prevádzky:
prihlásime vozidlo na dopravnom inšpektoráte a uhradíme všetky súvisiace poplatky
vozidlo dodáme prevádzkyschopné s povinnou výbavou
zabezpečíme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie) v zmluvnej poisťovni
zabezpečíme havarijné poistenie pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti s územnou platnosťou v celej Európe v –zmluvnej poisťovni
zariadime zabezpečenie vozidla podľa požiadaviek poisťovne
zaplatíme daň z motorových vozidiel

ČSOB Autolease


Podľa vlastného zváženia si môžete vybrať ktorúkoľvek doplnkovú službu z nášho portfólia:


Základné služby

Daň z prevádzky motorových vozidiel
Poistenie vozidla (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie)


Voliteľné služby

Údržba a servis – pravidelný záručný a pozáručný servis
Výmena, prezúvanie a uskladnenie pneumatík
Diaľničná známka podľa požiadavky platná pre SR i okolité krajiny (ČR, AT)
Medzinárodná 24-hodinová asistenčná služba
Doplnkové náhradné vozidlo
Doplnkové poistenie + pripoistenie osôb, batožiny a čelného skla
Poistenie právnej ochrany
Platobná karta PHM so zľavami na vybraných slovenských a zahraničných čerpacích staniciach
Reporting o stave nákladov, prejazdených kilometrov, o spotrebe PHM za jednotlivé vozidlá
GPS monitoring
Iné služby


ČSOB Autolease


ČSOB Leasing, a.s.