Hotline

PRODUKTY

Operatívny lízing full service

Lízingový nájomca platí dohodnutý poplatok za dohodnuté služby počas celej doby trvania zmluvy na dohodnutý počet km, bez ohľadu na to, aké náklady ČSOB Leasing vynaložil na poskytovanie služieb k danému vozidlu. Ak je signalizovaný rozdiel v dohodnutom nájazde km počas nájmu, ČSOB Leasing ponúkne nájomcovi riešenie v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (rekalkuláciu alebo predčasné ukončenie zmluvy nájazdom).


Spätný lízing

ČSOB Operatívny lízing v tomto prípade odkúpi vozový park klienta a následne zaradí do prenájmu ako ojazdené predmety nájmu klientovi. Týka sa len predmetov nájmu, ktoré má spoločnosť vo vlastníctve. Po prevode predmetov nájmu na spoločnosť ČSOB Operatívny leasing sú zaručené služby podľa výberu klienta ako pre operatívny prenájom.


Fleet Management – správa vozového parku

ČSOB Operatívny leasing zabezpečuje administratívu predmetov nájmu klienta bez samotného prenájmu vozidla. ČSOB Operatívny leasing poskytuje len administratívnu stránku správy predmetov leasingu.


ČSOB Autolease


ČSOB Leasing, a.s.