Hotline

ČSOB OPERATÍVNY LEASING

ČSOB Autolease

Rozhodnite sa pre operatívny lízing od jednotky na trhu
ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. V operatívnom lízingu máme 16 ročné skúsenosti s takmer 6000 aktívnymi zmluvami a množstvom spokojných zákazníkov.

Služby operatívneho lízingu sú realizované profesionálnym tímom, ktorý má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Presvedčte sa o našich kvalitách aj Vy!

Čo je operatívny lízing
Operatívny lízing full service je krátkodobý alebo strednodobý prenájom vozidiel s 0 % akontáciou, kde doba nájmu je kratšia ako doba životnosti automobilu. V súčasnom finančnom svete je operatívny lízing najpoužívanejším riešením financovania a správy firemných vozových parkov. Lízingová spoločnosť zabezpečuje všetky služby spojené s dodaním, užívaním vozidiel a komplexnou správou vozového parku.
Výhody operatívneho lízingu pre podnikateľské subjekty:

optimalizuje cash-flow zákazníka, a tým mu umožňuje rozvíjať iné investičné zámery – finančné prostriedky, ktoré by využili na obstaranie napr. nového vozidla v hotovosti, je možné využiť na ďalší rozvoj podnikania
nezaťažuje finančné výkazy – nevstupuje do súvahy, firemné aktíva nie sú zaťažené úverom
sprehľadňuje a zjednodušuje účtovníctvo zákazníka – firmu nezaťažujú množstvá faktúr spojených s prevádzkou vozového parku, kompletné náklady na vozidlá sú zahrnuté v jednej mesačnej splátke, ktorá je pri účtovaní daňovo uznateľnou nákladovou položkou
šetrí náklady na zamestnancov - firma nemusí zamestnávať správcu vozového parku
komfortne rieši administratívne náležitosti - ČSOB Leasing zabezpečí všetky činnosti administratívneho charakteru a firma sa tak môže sústrediť na svoj „core business“
zjednodušuje – ČSOB Leasing sa stáva jediným kontaktným miestom pre firmu, a to aj v prípade potreby servisu či manažmentu poistných udalostí
veľkoobchodné zľavy - ČSOB Leasing vie zo svojej pozície vyjednať pre zákazníkov vyššie zľavy, či už pri obstaraní vozidla alebo pri potrebnom servise
umožňuje rýchlu obnovu vozového parku – firma tak môže mať neustále nové a bezpečné vozidlá
vykryje neočakávané výpadky vo vozovom parku – ČSOB Leasing v prípade potreby zabezpečí náhradné vozidlá
výhodne rieši operatívne potreby zákazníka


Služby ČSOB Leasing
ČSOB Leasing poskytuje všetky služby spojené s dodaním, užívaním vozidiel a komplexným riadením vozového parku. Na základe potrieb a požiadaviek klientov zabezpečuje všetky činnosti administratívneho charakteru a prevádzky vozového parku. Ponúkame efektívne, optimálne a flexibilné riešenia vozového parku:

analýzu nákladovosti
poradenstvo a plánovanie vozového parku
štatistiku využitia vozidiel
návrhy na optimalizáciu vozového parku
štatistiku a reporting na jednotlivé vozidlá
on – line reporting
riešenie reklamácií
management poistných udalostí
zabezpečenie všetkých zákonných poplatkov
karty na PHM so zľavami na vybraných slovenských a zahraničných čerpacích staniciach
GPS monitoring vozidiel
zabezpečenie diaľničných známok
poskytnutie cestnej asistenčnej služby a náhradného vozidla
servis / pneuservis vozidiel
možnosť predĺženia zmluvy / zvýšenie nájazdu počas životnosti zmluvy


Prečítajte si prípadové štúdie s našimi spokojnými zákazníkmi:


Na zabezpečenie štandardných kvalitných služieb operatívneho lízingu, náš tím využíva moderné softwarové riešenia komunikácie s klientom.


Kontakty


INFOLINKA
0850 123 522
(pracovné dni 8:00 - 17:00 hod.)
(objednávanie do servisu, do pneuservisu, poradenstvo pri vrátení vozidla, blokácia kariet PHM, informácie o poskytovaných službách)
Asistenčná služba NONSTOP
0850 123 057
(riešenie neplánovanej nepojazdnosti – havária, porucha; poradenstvo pri poistnej udalosti)


E-mail: olfsxYxcsoblYxYsk
ČSOB Leasing, a.s.