Hotline

ČSOB OPERATÍVNY LEASING

ČSOB Autolease

Vyberte si operatívny lízing od jednotky na trhu
ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. V operatívnom lízingu má už 11-ročné skúsenosti, viac ako 2 100 aktívnych zmlúv a spokojných klientov.

Prečítajte si názor nášho klienta na ČSOB operatívny leasing (574 kB, PDF)

Služby operatívneho lízingu sú realizované profesionálnym tímom, ktorý má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Presvedčte sa o našich kvalitách aj Vy!

Naše služby
ČSOB Leasing poskytuje všetky služby spojené s dodaním, užívaním vozidiel a komplexným riadením vozového parku. Na základe potrieb a požiadaviek klientov zabezpečuje všetky činnosti administratívneho charakteru a prevádzky vozového parku. Ponúkame efektívne, optimálne a flexibilné riešenia vozového parku:

analýzu nákladovosti
poradenstvo a plánovanie vozového parku
štatistiku využitia vozidiel
návrhy na optimalizáciu vozového parku
štatistiku a reporting na jednotlivé vozidlá
on – line reporting
riešenie reklamácií
management poistných udalostí
zabezpečenie všetkých zákonných poplatkov
karty na PHM

Na zabezpečenie štandardných kvalitných služieb operatívneho lízingu, náš tím využíva moderné softwarové riešenia komunikácie s klientom.


Výhody ČSOB Operatívneho leasingu

silný finančný partner
profesionalita a osobný prístup vďaka 10 pobočkám po celom Slovensku
garancia splátky počas celej doby nájmu
ukončenie nájmu bez nadmerných doúčtovaní
poradenstvo pri stanovení optimálnej Car Policy
garancia mobility na prenajaté vozidlá
komplexné riadenie vozového parku s využitím GPS Monitoringu, spojené s elektronickými výstupmi ako Kniha jázd pre daňové účely s rozdelením jázd na služobné a súkromné, sledovanie nákladovosti a využiteľnosti vozových parkov
silná sieť dodávateľov
široká paleta nadštandardných služiebKontakty ČSOB Operatívny leasing

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

GPS súradnica: 48°7'14,6'N / 17°6'4,48'E


Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1220/B
IČO: 35 704 713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. ú.: 6015-0202331203/7500

Tel.: +421 2 68 202 115
Fax: +421 2 63 53 16 42
E-mail: olfsxYxcsoblYxYsk


Poistné udalosti:
Tel.:+421 908 749 629
Fax: +421 2 63 53 16 42
E-mail: durisxYxcsobleasingYxYsk
Servis a pneuservis:
Tel.:+421 918 910 809
Fax: +421 2 63 53 16 42
E-mail: kollarxYxcsobleasingYxYsk
Asistenčná služba:
Tel.: +421 2 4920 5989


ČSOB Leasing, a.s.