Hotline

PONUKA SLUŽIEB ČSOB OPERATÍVNY LEASING

Keď si vyberiete Operatívny leasing full service, nemusíte sa starať o nič, čo je spojené s uvedením vozidla do prevádzky:
prihlásime vozidlo a uhradíme všetky náklady s tým spojené
vozidlo dodáme prevádzkyschopné s povinnou výbavou
zabezpečíme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie) v Generali Slovensko - Poisťovňa
zabezpečíme havarijné poistenie pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti s územnou platnosťou v celej Európe v Generali Slovensko - Poisťovňa
zariadime zabezpečenie vozidla podľa požiadaviek poisťovne
zaplatíme cestnú daň

ČSOB Autolease


Podľa vlastného zváženia si môžete vybrať ktorúkoľvek doplnkovú službu z nášho portfólia:


Základné služby

Daň z prevádzky motorových vozidiel
Poistenie (Povinné zmluvné, Havarijné)


Voliteľné služby

Doplnkové poistenie osôb a batožiny
Údržba a servis
Výmena, prezúvanie a uskladnenie, pneumatík
Diaľničná známka pre SR, ČR, HU, AT
Technická asistenčná služba vrátane náhradného vozidla
Doplnkové náhradné vozidlo
Poistenie právnej ochrany
Platobná karta PHM
Reporting
GPS monitoring
Iné služby


Mám záujem o viac informácií


ČSOB Leasing, a.s.