Hotline

ČO JE TO OPERATÍVNY LÍZING A JEHO VÝHODY PRE FIRMU


Čo je to operatívny lízing a jeho výhody pre firmu
Operatívny leasing full service je krátkodobý alebo strednodobý prenájom, kde doba nájmu je kratšia ako doba životnosti automobilu. V zmluve nie je vopred dohodnuté odkúpenie automobilu po ukončení zmluvy, nájomca po ukončení zmluvy automobil vráti.

Výhody operatívneho lízingu pre firmu:
umožňuje Vám rozvíjanie vášho podnikania – voľné finančné prostriedky, ktoré by firma ináč využila na nákup vozidla, môže tak využiť na ďalší rozvoj podnikania
nezaťažuje finančné výkazy – nevstupuje do súvahy, firemné aktíva nie sú zaťažené úverom
sprehľadňuje účtovníctvo – firmu nezaťažujú množstvá faktúr spojených s prevádzkou vozového parku, náklady na vozidlá sú zahrnuté v jednej mesačnej splátke, ktorá je pri účtovaní daňovo uznateľnou nákladovou položkou
šetrí náklady na zamestnancov - firma nemusí zamestnávať správcu vozového parku
šetrí čas - ČSOB Leasing zabezpečí všetky činnosti administratívneho charakteru a firma sa tak môže sústrediť na svoj „core business“
zjednodušuje – ČSOB Leasing sa stáva jediným kontaktným miestom pre firmu, čiže aj v prípade potreby servisu či manažmentu poistných udalostí, firma komunikuje len s lízingovou spoločnosťou a nie s viacerými spoločnosťami
ponúka väčšiu hodnotu za rovnakú cenu - ČSOB Leasing vie zo svojej pozície pre klientov vyjednať omnoho väčšie zľavy
umožňuje rýchlu obnovu vozového parku – firma tak môže mať neustále nové a bezpečné vozidlá
vykryje neočakávané výpadky vo vozovom parku – ČSOB Leasing v prípade potreby zabezpečí náhradné vozidlá
Kontakty ČSOB Operatívny Leasing

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

GPS súradnica: 48°7'14,6'N / 17°6'4,48'E


Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1220/B
IČO: 35 704 713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., č. ú.: 6015-0202331203/7500

Tel.: +421 2 68 202 115
Fax: +421 2 63 53 16 42
E-mail: olfsxYxcsoblYxYsk


Poistné udalosti:
Tel.:+421 908 749 629
Fax: +421 2 63 53 16 42
E-mail: durisxYxcsobleasingYxYsk
Servis a pneuservis:
Tel.:+421 918 910 809
Fax: +421 2 63 53 16 42
E-mail: kollarxYxcsobleasingYxYsk
Asistenčná služba:
Tel.: +421 2 64533711 /65441018


ČSOB Leasing, a.s.