Hotline

ŽIADOSTI ONLINE NOVÉ


Žiadosti online


Žiadosti o financovanie
Vyplnenú žiadosť predajcom odovzdáte pri uzatváraní zmluvy. Bližšie informácie získate na pobočkách ČSOB Leasingu.


Inkaso


Ostatné žiadosti

Žiadosť o zmenu subjektu zmluvy
Formulár na vykonanie zmeny subjektu - nový nájomca podnikateľský subjekt (166 kB, PDF)
vypĺňa budúci nájomca v prípade, že je podnikateľ
Formulár na vykonanie zmeny subjektu - nový nájomca nepodnikateľský subjekt (666 kB, PDF)
vypĺňa budúci nájomca v prípade, že je súkromná osoba - nepodnikateľ

Formuláre pre OLFS


SadzobníkyŽiadosť si môžete stiahnuť, vytlačiť a vyplniť. Vyplnené žiadosti môžete poslať na adresu:
ČSOB Leasing a.s.
Panónská cesta 11
852 01 Bratislava

Bližšie informácie získate na zákazníckej linke: 02 / 68 20 21 11 alebo na e-mailovej adrese infoxYxcsobleasingYxYsk.


Ďalšie dokumenty


ČSOB Leasing, a.s.